14 grudnia 2023 r. odbyły się oficjalne uroczystości związane z poświęceniem samochodów pozyskanych przez Gminę Lubomino w ramach projektu pn. ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP  Wilczkowo ’’ oraz w ramach projektu ze środków PFRON z  programu pn.: ,,Program wyrównywania różnic między regionami III ’’ dokonała zakupu:

 Średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino

o wartości 1 159 890,00 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 679 575,00

Wkład własny: 480 315,00 zł

Mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy:

Wartość zakupu: 269 370,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 135 000,00 zł

Wkład własny: 134 370,00 zł

Autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy

Wartość zakupu: 429 885,00 zł

Dofinansowanie PFRON: 330 000,00 zł

Wkład własny: 99 885,00 zł.